איתי מאור

איתי מאור

חוקר בכיר, פשעי סייבר

Trusteer

דוברים נוספים באירוע ועידת הסייבר של ישראל 2013

חסויות:

חסות מדיה

בשיתוף

Open Accessibilty Menu