ראקאש אסטאנה

ראקאש אסטאנה

ראש ניהול מידע וטכנולוגיה

הבנק העולמי

דוברים נוספים באירוע ועידת הסייבר של ישראל 2013

חסויות:

חסות מדיה

בשיתוף

Open Accessibilty Menu