ראקאש אסטאנה

ראקאש אסטאנה

ראש ניהול מידע וטכנולוגיה

הבנק העולמי

דוברים נוספים באירוע ועידת הסייבר של ישראל 2013

Open Accessibilty Menu